Pink Astronaut - Jack Daniels If You Please

arbetsmiljö

Posted May 26, 2015, 9:04 a.m. By accouppayonna Tags: Coaching

Vad är arbetsmiljö? Det kan vara summan av alla människor som arbetar på ett visst företag eller avdelning. Hur då? Var och en är unik och har ett värde som den bidrar med i arbetsmiljön. Att inse detta innebär att förstå att man som individ kan göra skillnad på arbetsplatsen, att hur man är och mår påverkar arbetsmiljön. För att bidra på allra bästa sätt behöver man inse att man alltid har ett val och att man själv ansvarar för sina tankar, känslor och handlingar. Att vara en passiv åskådare i arbetslaget är inte att bidra till ett positivt arbetsklimat. Det krävs engagemang och ansvar.